Whant to change language on this site? Click on the tools to the right of the address field in the web browser(Chrome)

Välkommen till
Svenska Apriliaklubbens hemsida!

Ja, egentligen heter vi  "la Famiglia Aprilia Svezia" men i folkmun vid motorbana och korvkiosk blir det så...  och det är ju där vi oftast möts!
Med medlemmar över nästan hela Sverige kan vi stolt kalla oss för en nationell klubb och vi hoppas du vill vara med i vår gemenskap!

Denna hemsida är vår "landningssida" med kontaktuppgifter till styrelsen och lite annat, annars är den mesta
trafiken på våra tre facebook-forum som du hittar länkar till under fliken  "Om oss".

Våra samarbetspartners

Som medlem får man rabatter och förmåner av dessa partners!
Erbjudandena är bland annat rabatt på service, tillbehör, och skyddsutrustning.
Som medlem hittar man alla info om detta på facebook-gruppen
"La famiglia aprilia svezia members"


Erbjuder rabatt på service och delar!


Erbjuder rabatt på tillbehör!


Erbjuder rabatt på samtliga produkter!

Erbjuder rabatt på personlig skyddsutrustning!


Erbjuder rabatt på resor och event!

FacebookInstagram