Om oss

Den 11 juni 2011 hölls det första årsmötet i Karlskoga under det som har blivit vår traditionsenliga Corsa!

 La famiglia Aprilia Svezia består idag av två delar. Dels den sociala delen online och dels en fysisk del
som bedrivs runt om i landet. Den öppna har nästan 850 medlemmar och den slutna ca 100.

Vi har även en grupp för Köp och Sälj!
Snart 350 medlemmar, som alla har intresse av Aprilia och allt som hör där till.

Facebook Members Only

Facebook Open Group

Facebook Köp och Sälj

Vilka är vi?

Styrelsen för 2022-2023 ser ut så här!
Kontakta oss via facebook, eller maila oss på styrelsen@svenskaapriliaklubben.se

Niclas Andersson

Ordförande

Robert Madrusan

Sekreterare

Claes Friberg

Kassör

Ulf Källvik

Ledamot

Ivar Fjeldal

Ledarmot

Robert Ernetorp

Suppleant

Björn Denkvist

Suppleant