Om oss

Den 11 juni 2011 hölls det första årsmötet i Karlskoga under det som har blivit vår traditionsenliga Corsa!

 La famiglia Aprilia Svezia består idag av två delar. Dels den sociala delen online och dels en fysisk del  som bedrivs runt om i landet.
Den öppna gruppen på  Facebook har över 920 medlemmar och den slutna medlemssidan  ca 100.

Vi har även en grupp för Köp och Sälj!
Här finns över 400 medlemmar som alla har intresse av Aprilia och allt som hör där till.

Facebook Members Only

Facebook Open Group

Facebook Köp och Sälj

Vilka är vi?

Styrelsen för 2024-2025 ser ut så här!
Kontakta oss via facebook, eller maila oss på styrelsen@svenskaapriliaklubben.se

Niclas Andersson

Ordförande

Robert Ernetorp

Sekreterare

Claes Friberg

Kassör

Ulf Källvik

Ledamot

Ivar Fjeldal

Ledarmot

Magnus Hjalmarsson

Suppleant

Joakim Dyberg

Suppleant